Pécsi Koncert és Konferenciaközpont

Programleírás

Cél:
Nemzetközi összevetésben is jelentős, akusztikai tervezéssel készülő, korszerű háttértechnikát alkalmazó 1000 fő befogadására alkalmas multifunkcionális épület létrehozása, mely elsősorban hangversenyteremként, másodlagos funkcióként konferencia központként is üzemeltethető.
Az épület a Pannon Filharmonikus-Pécs (továbbiakban: PFP) otthona s egyben a ház profiljához illő programokat menedzselő, befogadó intézmény („Pécsi Koncert és Konferenciaközpont, a továbbiakban: PKK).

Feladat:
A PKK elsődleges feladata, hogy biztosítsa a Pannon Filharmonikusok működéséhez szükséges feltételeket mind infrastrukturális, mind működési-szervezési szinten. Másodlagos feladata, hogy hasznosítsa a zenekar igényein felül megmaradt szabad kapacitást, illetve a kiegészítő lehetőségeket, elsősorban egyéb művészeti események (jazz és folk estek, világzenei koncertek, film fesztivál stb.) és konferenciák (bál) szervezésével.
Az épület helyiségei és műszaki paraméterei a multifunkcionalitás sajátosságai és a feladatok figyelembevételével alakítandók ki.
A helyiségek négy fő funkció köré szerveződnek:
1, a Pannon Filharmonikusok székháza és próbatermei,
2, a PKK működtetése, irodaháza,
3, a hangversenyterem, színpad és kiszolgálóterei
4, közönségforgalmi területek, információs blokk (recepció, jegypénztár, étterem, könyvtár, CD-bolt, klub-terem, stb.).
Mindezekhez az építészetileg és egyéb hatóságok által meghatározott mennyiségű és kialakítású kiegészítő helyiségek kapcsolódnak (lépcsőházak, vizesblokkok, közlekedők, stb.)

A négy fő funkcionális blokk különálló egység, melyek mindegyike a használatából adódó módon és mértékben kapcsolódik a másikhoz:

A Pannon Filharmonikusok székháza az irodahelyiségeivel külön, saját bejárat kell, hogy rendelkezzen, hiszen a zenekar nem az épület része, hanem az épületben élő külön intézmény. A székház épületszárnya a PFP nagy próbatermével és a szólampróba helyiségekkel kapcsolódik a hangversenyterem tömbjéhez. A zenekar magas minőség orientált szakmai munkájában meghatározóak a szólam illetve szekciópróbák, melyek valamennyi hangversenyt megelőznek. Ez az egyik alapja a Pannon Filharmonikusok szakmai megújulásának és egyben feltétele az egyedi, sajátos zenekari hangzás kialakításának. A szólampróba helyiségek kialakíthatók úgy, hogy azok egy konferencia esetén szekciótermekként működjenek, így a PFP nagy próbatermével együtt a PKK a mai igényeknek megfelelő kongresszusok befogadására alkalmas anélkül, hogy a zenekar szakmai munkáját veszélyeztetné.

A működtetés irodaterei az épület hátsó szekciójában, a hangversenyterem művészbejárata felöli oldalon helyezkedik el, közvetlen kapcsolódási felülettel a művészeket kiszolgáló helyiségekhez. Az üzemeltetés irodaházának hely igényét az üzemeltetést végző szervezet típusától függetlenül, alapvető funkciók szerint érdemes végiggondolni, ugyanis e megoldás lehet egyedül időtálló.

Az információs blokk az épület főbejárata felöl található, közvetlenül a hangversenyteremhez kapcsolódva. Az információs blokk az épület teljes többi részétől (székház, irodaház, terem) elkülönített, lezárható, így lehetőség van e rész állandó biztonságos nyitva tartására, funkciójának maximális kihasználására.

A négy fizikailag elkülönülő egység között a különböző rendezvények teremtenek kapcsolatot.
Hangverseny esetén: a hangversenyterem és az információs blokk;
Konferencia esetén: a hangversenyterem, szükség szerint a szólampróbatermek, mint szekciótermek, illetve az információs blokk kerül dinamikus kapcsolatba.

A kiválasztott telek adottságaitól függően javasolt az információs blokk és a PKK-t körülvevő természeti környezet összekapcsolása, mely nemcsak az épület és az azt körülvevő tér építészeti egységének kialakítását segíti, hanem a PKK funkciójának szélesebb körű kihasználását is lehetővé teszi (kisebb szabadtéri rendezvények lebonyolítása, stb.).

Átadási határidő: 2009. december 31.

13_pkk1-125.jpg
       
13_pkk1-102.jpg
       
13_pkk1-096.jpg
       
13_pkk1-123.jpg
       
13_pkk1-101.jpg