HELYSZÍN ISMERTETÉSE

A tervezési terület, a Lágymányosi öböl és környezete helyzeti adottságai miatt ma Dél-buda egyik legkiemelkedőbb jelentőségű területe. A helyszín legfontosabb potenciálja a Duna parti közvetlen kapcsolat, illetve a védett öböl Budapesten egyedülállóan intim környezete, valamint a terület elhelyezkedése és a főváros langyos és termálforrásainak feltárt rendszere alapján valószínűsíthető termálvíz jelenléte. A mai Budapest ősidők óta lakott, a római kor óta fürdőivel is büszkélkedő hely. Fürdőink második aranykorát a török uralom évtizedei hozták meg, a gyógyvízekre épített sajátos fürdőkultúrát megtestesítő közösségi épületekkel. A harmadik nagy korszak a város polgárosodásának idejére, a XIX. század második felétől terjedő időszakra esett, majd az 1930-as évek elején Budapestnek, a világ legtöbb gyógyító termálvíz kútjával rendelkező fővárosnak adták a "Fürdőváros" címet. A fentiek alapján helyénvalónak tűnik a vízi élménypark beruházói koncepciója, illetve a hozzá kapcsolódó szálloda megvalósítása. A terület ezenkívül remek közlekedési lehetőségekkel is rendelkezik, amely további fejlesztések mellett lehetővé teszi a főváros központjával való közvetlen kapcsolatot. A közel sík Lágymányosi helyszín nemcsak kitűnő Dunai panorámát biztosít, hanem a budai oldalra való kilátás lehetőségét is magában hordozza, a Citadella és a Budai vár sziluettjének látványát is beleértve.
A Lágymányosi öböl késő XIX. századi és XX. század eleji mérnöki teljesítmény eredményeként jött létre, amikor a Duna szabályozásának szándékával a terület feltöltéséhez fogtak. A Műegyetem környékét már az 1800-as évek végére sikerült építési területnek feltölteni, addigra a Kopaszi gát is elkészült, viszont környezete feltöltése egészen az 1920-as évekig eltartott. Az eredeti szándék szerint a teljes öböl feltöltésre került volna, viszont ezt később sem valósult meg. A kialakult öblöt téli kikötőként hasznosították, nyáron pedig strandokat működtettek területén egészen a második világháborúig.
A terület ma egészében tekintve nemcsak alulhasznosított, hanem kifejezetten elhanyagoltnak mondható, egy része felszámolás alatt lévő iparterület, kitűnő adottságú zöldfelületei gondozatlanok. A tervpályázat célja a terület környezeti adottságainak kihasználása, a korabeli fejlesztések lendületéhez méltó hasznosítása, figyelembe véve kiemelt városképi jelentőségén kívül annak nyilvánvaló zöldfelületi jellegét is.

TELEPÍTÉSI KONCEPCIÓ

A környezetrendezés és telepítés legfontosabb eleme a terület természetközeli jellegének megőrzése illetve kultúrált, a mai igényeknek megfelelő újrafogalmazása. Az egységesen igényes parkosított felületként kialakított területen véleményünk szerint célravezető a kívánt funkciók csoportosítása és közös épületegyüttessé történő összevonása. Elképzelésünk szerint a szálloda, vízipark, tropicarium és a zenepalota épületei olyan szerves funkcionális egységet alkothatnak, hogy különválasztásuk nem indokolt, viszont egyenként szabadon álló elhelyezésük a terület terheltségét túlságosan növelné. A többi funkció egyes védelemre érdemes meglévő épületekben kerülnek elhelyezésre, így sem a Kopaszi gáton sem pedig az öböl szárazföld felőli oldalán nem épül új épület. Ezzel a gesztussal a teljes területet összefüggő egységesen kezelt zöldfelületként lehet kezelni, közös karaktert biztosítva az öböl környezetének.
A szállodát, aquaparkot, tropicariumot és a zenepalotát olyan épületegyüttesé fogtuk össze mely a teljes tervezési területet észak felől, a vasúti híd töltése és a főút felől lehatárolja, ezzel mögötte egy déli fekvésű védett zónát hoz létre, az öböl teljes környezetét. Az épületegyüttes bonyolítja le a terület gépjárműforgalmának legnagyobb részét, így a parkba már nincs is szükség bevezetni a forgalmat. Az együttes nyugati oldalára telepítettük a szállodai szárnyat azon városépítészei megfontolásból, miszerint a budapesti hidak mindkét parti oldalán beépítetlen kis teresedés alakul ki a hidak közvetlen környezetében. A dunaparti oldalra a zenepalota került, áttört épülettömegével kilátást biztosítva a folyóra. A Kopaszi gáton létesülő sétány és kerékpárút mentén meglévő egyes épületek átalakítása mind építészeti, mind pedig funkcionális szempontból indokolt, bennük vendéglátó helyek kialakítását javasoljuk, más épületek bontásra kerülnek. A gát parkosítása az öböl teljes környezetének jellegével azonos módon történik. Pályázatunkban a Szabályozási tervben megjelölt árvízvédelmi vonalat messzemenően figyelembe vettük.

ÉPÍTÉSZETI KONCEPCIÓ

A területen elhelyezett egyetlen új épület tulajdonképp olyan épületegyüttes mely a szállodát, víziparkot, tropicariumot és a zenepalotát foglalja magába, és egységes karakterével rendet teremt a különböző funkciójú és formálású épülettömegek zavaró változatossága helyett. Az egy tömbbe összefogott funkciók szervesen kapcsolódnak egymáshoz, mégis jól szeparálható egységeket képeznek, építésük több ütemben is megvalósítható. A Kopaszi gát nyugalmat sugárzó környezete és a közvetlen dunaparti helyszín szerintünk nem bírja el az 55 méteres magasház koncepciót, ezért tervünk maximum 7 felszín feletti szint megépítését javasolja, mellyel a közel 25 méteres magasságot lehet tartani. A karakteres lábazatot alaktó egy, illetve a szállodánál két nagy belmagasságú alsó szint (bejárati szint és a piano nobile) felett kialakított 5 normál magasságú szintet hoztunk létre. A lábazati szint tetején az alattuk lévő funkcióval összefügg tetőteraszokat, kerteket terveztünk, második parkszintet kialakítva, elemelve az öböl egyéb parkosított környezetének szintjétől. A tetőkertet épületméretű árnyékolók teszik nyáron is kellemes klímájúvá, homlokzaton megjelenő színes grafikai felületei pedig az épületegyüttes jellegzetes hangulati elemei.

FUNKCIONÁLIS KIALAKÍTÁS

A 250 szobás szálloda bejárati szintjén előcsarnok, recepció, étterem és bárok, valamint az ezeket kiszolgáló funkciócsoportok, irodák és szociális helyiségek találhatók. A földszinten az említett fő egységeken kívül fodrászt és kozmetikai szalont, exkluzív üzleteket helyeztünk el, a belső részeken pedig fitness termet öltözőkkel, és egyéb welness szolgáltatásokat (szauna, szolárium, stb).
A szintén nagy belmagasságú első emeleten konferenciaterem és a második étterem találhatók, illetve különtermek, vetítőterem raktárakkal, vizes helyiségekkel, valamint utazási és programszervező irodák és egyéb szolgáltatások. A konferenciateremhez és az étteremhez is nagyméretű, árnyékolt szabadtéri teraszok, tetőkertek kapcsolódnak.
A harmadik és hatodik szint között az előírt méretű egy illetve kétágyas szobaegységeket találjuk vendégforgalmi és gazdasági liftekkel, szobaasszonyi szobákkal kiszolgálva. A szobákból az öbölre és a tetőkertekre nyílik kilátás. A legfelső panorámás szinten helyeztük el az apartmanokat, a 4 csillagos szállodában szükséges mennyiségben és minőségben.
A szállóhoz kétszintes pince tartozik. Az első pinceszinten történik a gazdasági feltöltés, a vendégforgalomtól elválasztott módon, külön rámpán át megközelíthetően. A konyhaüzemen kívül, mosodát, gépészeti és raktárhelyiségeket találhatunk itt. A gazdasági szinten helyeztük el a szálloda parkolóinak egy részét is, a további szükséges mennyiség részére épül a második pince parkolószint.
A fedett vízi élménypark és a tropicarium közös előcsarnokból nyílik, mintegy egymást is reklámozva. Az izgalmas formálású tágas előtérben közös a pénztárjuk - belátással a tropicariumba, az íves üvegfalon át pedig be lehet bepillantani az aquapark látványos belső terébe. A különösen nagy belmagasságú tereket igénylő víziparkot organikus formálású hatalmas kupola fedi le, a budai törökfürdők belső tereit felnagyított formában idézve. A kupola tetejét kültéri, parkosított kilátó- és napozódombként veheti igénybe a látogató. A kupolát üvegházi tömbök metszik át, még több természetes fényt engedve a belső térbe. A többszintes üvegtömbökből indulnak a csúszdák a medencékbe, illetve galériaszintjein bárokat és több extravagáns üvegmedencét helyeztünk el. A füvesített domb más-más szintjeire az üvegházak különböző galériáiról is kijuthatunk, a belső teret nagy felületen össze lehet nyitni a külső napozóteraszokkal. A teljes évben való üzemeltethetőség érdekében a fedett belső térben helyeztük el az élmény és hullámmedencét, a gyermekvilágot, a különböző vízi sportlétesítményeket és a wellness központot, szaunavilágot is. Ezek mellett helyet biztosítottunk étteremnek és bároknak is. A nagyterületű belső tér megvilágítását a homlokzati üvegezésen kívül, nyáron eltolható felülvilágítók biztosítják, részben kültérivé téve a belsőt.
A tropicarium belső tereinek során át, irányított forgalom mellett a látogató bepillantást nyer a különböző tengeri és édesvízi élővilág csodáiba, az oktatótermekben mélyebb ismeretterjesztésre van lehetőség. Az emeleti szinten hatalmas pálmaház található melyből kültéri tanösvényre léphetünk, ami különböző honos növények megismertetését szolgálja.
A közösségi funkciót szolgáló zenepalota az épületcsoport dunaparti végébe került a parti sétány egyik végpontjaként. Az épület áttört tömegével egyrészt kilátást enged a folyóra a többi épületrész felől, másrészt pedig emeleti gyaloghidak beékelésével valódi kilátóként is működik. A "palota" földszinti fogadóteréből bár és koncertterem nyílik, pici színpaddal, a zajosabb rendezvényeket a pinceszinti dühöngőben van lehetőség megrendezni. Az emeleti szinteken csak kilátó teraszhidakat találunk hozzájuk tartozó bárokkal, míg a legfölső emelet szintén koncertteret rejt, kitűnő dunai panorámával.
A Kopaszi gáton sétányt és kerékpárutat alakítunk ki, melyek vendéglátó épületek sorát kapcsolnák az öböl körüli élet vérkeringésébe. A vendéglátósor csak a helyszínen már meglévő épületek átépítésével jönne létre, karakterüket pedig különböző zenei stílusokkal kapcsolatos elemek befolyásolnák, tiszteletben tartva a kiemelten fontos dunaparti helyszínt, és kiegészítve a zenepalota zenei kínálatát. A sétány gyalogoshíddal kapcsolódik az öböl szárazföld felöli partjához. A hídról remek panoráma nyílik ugyanúgy a folyó déli folyására, mint az öböl egészére is. A sétány és a gyaloghíd összetalálkozásánál kilátót tervezünk, amely a zenepalota tömbjének finom ellenpontjaként zárja a sétányt. A kilátó az egész terület átlátásán túl a budai panoráma megtekintésére is lehetőséget biztosít.
A vízi színházat a terület központi fekvésű területére az öböl északnyugati sarkába telepítettük. A nézőteret helyszín domborzati adottságainak leginkább megfelelő részen sikerült a tájba illeszteni. A színpadot az öböl vízén úszó hajó fedélzetére képzeltük, ahol a környezetben leginkább adekvát módon lehetséges a világítási, gépészeti és egyéb kiszolgáló funkciók (öltöző, szociális helyiségek a hajótestben, stb.) elhelyezése, a jelentős "építmény" mégsem jelenik meg helyidegen elemként a víz felszínén. A hajó a színházi szezon elmúlásával kiköthet az öbölben kijelölt helyére és vendéglátó egységként működhet.
A strand az öböl nyugati, szárazföld felőli partján kerül kialakításra. A napozópart részben füvesített részben pedig homokos, kavicsos az eredeti dunaparti karakter megőrzése, helyreállítása végett. A pályázati kiírásnak megfelelően strand területén sportolási lehetőséget biztosító pályák kerülnek kialakításra. Medencét a Duna szintjén úszó fürdőépület rejti. A kabinokkal napozóterasszal és büfével is rendelkező "faépület" a múlt századelő úszófürdőit idézi.
Vízisport létesítményeket az öböl szárazföld felöli oldalának déli részén létesülnek a meglévő épületek felújításával és átépítésével. A vízmű műemlék épülete és a mellette lévő trafóház helyzeti adottságai és építészeti minősége egyaránt alkalmassá teszik a vízisportok kiszolgálását. Ezek csónakház, evezősklub, kajak és kenuversenyek kiszolgáló épületei lehetnek.
A pályázati kiírás javaslata szerint a Kopaszi gát északi részén a Duna felőli oldalon alakítottuk ki a közforgalmú kikötőt. A partfalba részben besüllyesztve helyeztük el a hajóállomást a vízi rendőrség épületével összevont formában. Az épületet a szálloda-vízipark épületegyüttesével egy vonalba telepítettük lezárva a beépítés vonalát. A fő épületcsoport felől idevezető sétány konzolosan a folyó fölé kinyúló kilátóteraszban zárul. Az öböl északi partján, a szálloda közelében elegáns jachtkikötőt létesítettünk, kiszolgálva a vendégek esetleges erre vonatkozó igényeit is.

Beépített alapterület: 12703 m2

Összes szintterület: 79496 m2

Hasznos alapterület:

Aquapark:16932 m2
Szálloda:16091 m2
Tropicarium:1615 m2
Zenepalota:1701 m2
Parkoló:29741 m2

24_kopaszigat.jpg
       
24_006.jpg
       
24_052.jpg
       
24_005.jpg
       
24_004.jpg
       
24_022.jpg
       
24_002.jpg